สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็น.บี. ทีวี

บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่นกรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 44/8 หมู่ 2 ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 969 2255, 081 000 2002,
081 400 0089, 083 918 8889

เว็บไซต์ : www.nbtv.biz

ติดต่อโฆษณา

โทรศัพท์ : 02 969 2255, 085 443 4888

E-mail : webmaster@nbtv.biz

ส่งข้อความถึงเรา