โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00

 1. วันศุกร์
 2. วันเสาร์
 3. วันอาทิตย์
 4. วันจันทร์
 5. วันอังคาร
 6. วันพุธ
 7. วันพฤหัส
 1. 19 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน
 2. 20 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  จับคู่ชน (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  จัดเต็ม กับป้อมศุภลักษณ์ (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (T)
  1h
  Space for you (T)
  ญานิน มัทธุรศ
  1h
  ตามรอยเพลง (T)
  พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เอ็น.ดี.นาทีทอง
  จัมโบ้ ดอกจิก, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม (T)
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (T)
 3. 21 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  30′
  ควันธูปกลิ่นเทียน (T)
  NBTV
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  จัดเต็ม (R)
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน (R)
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (T)
  1h
  Space for you (T)
  ญานิน มัทธุรศ
  1h
  ตามรอยเพลง (T)
  พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เด็ดคดีฮา (T)
  จรินทร์ พรหมรังสี
  30′
  ควันธูปกลิ่นเทียน (T)
  NBTV
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม (T)
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  คนคุยข่าว สเปเชี่ยล
  พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (T)
 4. 22 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  30′
  เด็ดคดีฮา (T)
  จรินทร์ พรหมรังสี
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  จัดเต็ม (R)
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน (R)
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  ควันธูปกลิ่นเทียน (T)
  NBTV
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เด็ดคดีฮา (T)
  จรินทร์ พรหมรังสี
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จับคู่ชน
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม กับชัชวาล
  ชัชวาล กาญจนหุต
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน
 5. 23 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  จับคู่ชน (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  จัดเต็ม กับชัชวาล (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  สเตชั่นบันเทิง
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้า (R)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จับคู่ชน
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม กับพันธุ์ศักดิ์
  พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน
 6. 24 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  จับคู่ชน (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  จัดเต็ม กับพันธุ์ศักดิ์ (R)
  พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  สเตชั่นบันเทิง
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้า (R)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จับคู่ชน
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม กับต้อยยุ้ย
  ต้อยยุ้ย
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน
 7. 25 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  จับคู่ชน (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  จัดเต็ม กับต้อยยุ้ย (R)
  ต้อยยุ้ย
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h
  สเตชั่นบันเทิง
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้า (R)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จับคู่ชน
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม กับจัมโบ้
  จัมโบ้ ดอกจิก
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน
 8. 26 มกราคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  1h
  จับคู่ชน (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  จัดเต็ม กับจัมโบ้ (R)
  จัมโบ้ ดอกจิก
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สาระธรรม
  1h 30′
  เกษตรก้าวหน้า (R)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร (T)
  จัมโบ้ ดอกจิก, นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (R)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว
  สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จับคู่ชน
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  จัดเต็ม กับป้อมศุภลักษณ์
  ป้อม ศุภลักษณ์
  1h
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา
  30′
  สุขภาพดียกกำลังสอง (T)
  ญานิน มัทธุรศ, เวณิกา เพ็งสลุต
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  1h
  ต้อมป้อมพร้อมขาย(ของ)ข่าว (R)
  ป้อม ศุภลักษณ์, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์
  1h
  มะกอกดำขยำข่าว (R)
  สายันต์ พาลำโกน

Close Menu