1. วันจันทร์
 2. วันอังคาร
 3. วันพุธ
 4. วันพฤหัส
 5. วันศุกร์
 6. วันเสาร์
 7. วันอาทิตย์
 1. 25 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  ควันธูปกลิ่นเทียน
  NBTV ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เด็ดคดีฮา
  จรินทร์ พรหมรังสี ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ
 2. 26 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน
  1h
  Space for you (Rerun)
  ญานิน มัทธุรศ ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า (รีรัน)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (รีรัน)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ
 3. 27 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า (รีรัน)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (รีรัน)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ
 4. 28 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า (รีรัน)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (รีรัน)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  1h
  Talk Square
  คณาวุฒิ กันทพลหาญ, คณาโชค ตามจิตเจริญ, มณฑล วงศ์พราวมาศ ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ
 5. 29 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  Talk Square (Rerun)
  คณาวุฒิ กันทพลหาญ, คณาโชค ตามจิตเจริญ, มณฑล วงศ์พราวมาศ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า (รีรัน)
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (รีรัน)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  1h
  Talk Square
  คณาวุฒิ กันทพลหาญ, คณาโชค ตามจิตเจริญ, มณฑล วงศ์พราวมาศ ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  45'
  คืนความสุขให้คนในชาติ
  คสช
  2h 15'
  ศึกดาวรุ่งยุทธหัตถี คืนความสุขสู่ประชาชน
  NBTV ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ
 6. 30 กันยายน รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  Talk Square (Rerun)
  คณาวุฒิ กันทพลหาญ, คณาโชค ตามจิตเจริญ, มณฑล วงศ์พราวมาศ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษ (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV
  ชมรายการ
  1h
  Space for you
  ญานิน มัทธุรศ ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar ลั้ลลาวันหยุด
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h 30'
  เปิดดวง…ลิขิตชีวิต
  ณภัทร ยิ้มเกิด, ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ ชมรายการ
  30'
  ควันธูปกลิ่นเทียน
  NBTV ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด หมอเทพเทวดา
  NBTV
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ห้องรับข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (รีรัน)
  ชมรายการ
 7. 1 ตุลาคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน (รีรัน)
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  Space for you (Rerun)
  ญานิน มัทธุรศ ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV
  ชมรายการ
  1h
  Space for you
  ญานิน มัทธุรศ ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar ลั้ลลาวันหยุด
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น (รีรัน)
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h 30'
  เปิดดวง…ลิขิตชีวิต
  ณภัทร ยิ้มเกิด, ณัฐวรรธน์ ปภาเทพ ชมรายการ
  30'
  เด็ดคดีฮา
  จรินทร์ พรหมรังสี ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด หมอเทพเทวดา
  NBTV
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  2h
  ศึกกำปั้นพันธุ์ข้าวเหนียว สืบสานศิลปะมวยไทย ต้านภัยยาเสพติด
  NBTV ชมรายการ
  2h
  ภ.จีนชุด หมอเทพเทวดา (รีรัน)
  NBTV
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  30'
  แรงกรรม
  เขมชาติ เย็นนุ่ม ชมรายการ
  1h
  กิจกรรมดีดีเพื่อสังคมกับ NBTV (รีรัน)
  ชมรายการ
 8. 2 ตุลาคม รายการ ดำเนินรายการโดย
  2h
  ตีตั๋วดูหนัง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  กฏหมายชาวบ้าน (รีรัน)
  พีรวิชญ์ เกื้อสังข์ ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  Space for you (Rerun)
  ญานิน มัทธุรศ ชมรายการ
  30'
  สาระธรรม
  NBTV
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม (รีรัน)
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด มังกรหยก ๒
  NBTV
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  ควันธูปกลิ่นเทียน
  NBTV ชมรายการ
  30'
  เกษตรก้าวหน้าสัญจร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  เด็ดคดีฮา
  จรินทร์ พรหมรังสี ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ห้องรับข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  30'
  Inside Sup’tar
  อรวี เกตุจันทึก, เวณิกา เพ็งสลุต ชมรายการ
  1h
  เปิดศูนย์เกษตร
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  30'
  Shopping Center
  NBTV ชมรายการ
  30'
  สุขภาพดียกกำลังสอง
  NBTV ชมรายการ
  1h
  ข่าวข้นคนข่าวเข้ม
  ป้อม ศุภลักษณ์, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  30'
  เดินหน้าประเทศไทย
  คสช
  1h 30'
  เกษตรก้าวหน้า
  จัมโบ้ ดอกจิก, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน ชมรายการ
  2h
  สอดรู้สอดเห็น
  ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ ชมรายการ
  30'
  ข่าวในพระราชสำนัก
  NBTV
  1h
  ข่าวค่ำต้มยำข่าว (รีรัน)
  ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฏ์, อรวี เกตุจันทึก ชมรายการ
  1h
  ภ.จีนชุด เส้าหลินสามสิบหกอรหันต์
  NBTV ชมรายการ