join-us

รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายตำแหน่งเพื่อเข้าร่วมงานกับเรา ด่วน !

  • เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ 3 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ตัดต่อ (Editor) 2 ตำแหน่ง
  • ช่างภาพโทรทัศน์ 2 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่ควบคุมการแพร่ภาพ (Master Control Room) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
  • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวช. ขึ้นไป
  • ผู้ที่มีประสพการณ์ ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

สมัครด้วยตัวเองพร้อมหลักฐานได้ที่สำนักงาน เลขที่ 44/8-9 อาคาร อตก. 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 969 2255 และ 02 969 2277 ในเวลาทำการ