nikhomnbtv.header-logo-hd

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็นบีทีวี เป็นสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไทยคม 5 ในระบบ C-Band บริหารงานโดย บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด สามารถรับชมได้ทางอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมในระบบ C-Band และรับชมได้ทางระบบอินเตอร์เน็ทผ่านทางเว็บไซท์ nbtv.biz ด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, แทบเลท และสมาร์ทโฟน ทั้งระบบ Andriod และ IOS ตลอด 24 ชั่วโมง

วิสัยทัศน์ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็นบีทีวี ได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคมไทย จึงจัดให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร สาระ ความบันเทิง และส่งเสริมพัฒนาสังคม โดยจัด contents ใหม่ๆ ไว้ต้อนรับการเข้าสู่ AEC ในปี พ.ศ. 2558 และให้เป็นสถานีโทรทัศน์ทางเลือกของคนรุ่นใหม่ในการรับชมรายการโทรทัศน์

พันธกิจ : สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็นบีทีวี ได้พัฒนารายการใหม่ๆ อีกมากมายที่จะบรรจุเข้าผังรายการในปีนี้ นอกจากนีเยังมีรายการถ่ายทอดสด กิจกรรมเพื่อสังคมอีกหลายกิจกรรม ทั้งยังส่งเสริมด้านการกีฬาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อนำเอาการเล่นกีฬามาเป็นหนทางสร้างความสามัคคีของคนในชาติ รวมทั้งยังสนับสนุนให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยเฉพาะกีฬาว่ายน้ำ บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ร่วมกับสโมสรว่ายน้ำ เอ็น.ดี.สวิมมิ่งคลับ จัดให้มีการแข่งขันเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็นบีทีวี ตลอดการแข่งขันอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเชียน บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเร่งพัฒนาเนื้อหาสาระใหม่ๆ เพื่อให้เป็นทางเลือกของประชาชนผู้รับชมโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต่อไป

สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เอ็นบีทีวี สื่อประสานใจ เพื่อคนไทย ทั้งประเทศ