โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00
กิจกรรม
Namfon

งานฉลองวิหารบูรพาจารย์ และพิธีเบิกเนตรพระประธานใน วิหารบูรพาจารย์

นายนิคม บุญวิเศษ และทีมงานได้รับเกียรติจาก ท่าน พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร เข้าร่วมงานฉลองวิหารบูรพาจารย์ และพิธีเบิกเนตรพระประธานในวิหารบูรพาจารย์ จ.ฉะเชิงเทรา

อ่านต่อ »
กิจกรรม
admin

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสุทธิวราราม

อ่านต่อ »
กิจกรรม
Namfon

การประชุมวิชาการระดับชาติ

องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม

อ่านต่อ »
Close Menu
error: Content is protected !!
×
×

Cart