โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00

ทักษิณ ทวีตเตอร์ ล่าสุด

 อดีตนายก  ดร.ทักษิณ  ชินวัตร  ทวีตเตอร์ ล่าสุด ถึง …

” Montesquieu once said “There is no crueler tyranny than that which is perpetuated under the shield of law and in the name of the justice.”

“มงแต็สกีเยอ เคยกล่าว “ไม่มีความเลวร้ายใด ที่จะยิ่งไปกว่าความเลวร้ายที่ได้กระทำโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายหรือในนามของกระบวนการยุติธรรม”

Close Menu
error: คำเตือน: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!
×
×

Cart