โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00
บริการตรวจสุขภาพฟรี ที่ MRT

บริการตรวจสุขภาพฟรี ที่ MRT

ชวนตรวจสุขภาพฟรีได้ที่ MRT ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM แจ้งว่า ขอเชิญชวนผู้โดยสารตรวจสุขภาพได้ฟรี! กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ณ สถานีรถไฟฟ้า MRT

สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) สถานีพหลโยธิน วันที่ 11 พ.ย. สถานีหัวลำโพง วันที่ 18 พ.ย. และสถานีสวนจตุจักร ในวันที่ 25 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. ซึ่งผู้โดยสารสามารถตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐาน และการตรวจเฉพาะทาง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง ตรวจ คัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นต้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2256-4000 กด 0.

 

ที่มา : เว็บไซต์ไทยรัฐ

 

Close Menu