โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00

พร.13(แม่ปาน) เตรียมยึดที่ดินชาวบ้าน

         หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13(แม่ปาน) เรียกชาวสวนตำบลแม่พูลชี้แนวเขต ด้านนายก อบต.บอกการบังคับใช้กฎหมายต้องใช้ให้ถูกกับพื้นที่และวิถีชีวิตของชาวบ้านระวังจะกลายเป็นปัญหาน้ำผังหยดเดียว
เจ้าหน้าที่ทหาร ปพ.21 ค่ายพยาพิชัยดาบหัก พูดคุยกับชาวบ้าน เรื่องที่ทำกิน
  เมื่อวันที่ 10 พ.ย.60 ที่ศาลาการเปรียญวัดศรีอุทุมพร อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุวิทย์ ฟูคำ หน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.13(แม่ปาน) ได้เรียกชาวสวนตำบลแม่พูลกว่า 1 ร้อยคน เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แนวเขตพื้นที่สวนของตนเอง โดยมีนายลิ ทีกว้าง สจ.เขตอำเภอลับแล นายจรูญ ปัญญายงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลและเจ้าหน้าที่ทหารจาก ป.พัน 20 เข้าร่วมรับฟังการประชุมนายสุวิทย์ฟูคำหน.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่พร13(แม่ปาน)กล่าวว่าการเรียกชาวสวนมาชี้แนวเขตพื้นที่สวนของตนเองในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นการตรวจยึดผืนป่าคืนแต่เพราะว่าทางราชการต้องการทราบว่าพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกเพื่อทำเป็นพื้นที่ทางการเกษตรนั้นเป็นจำนวนพื้นที่ที่แท้จริงเท่าไหร่และมีใครบ้างที่เข้าไปทำประโยชน์และได้มีการปลูกผลไม้มากี่ปีแล้ว
ชาวบ้าน ต.แม่ปาน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์
พูดคุยทำความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อทวงคืนพผืนป่า
ด้านนาย นายจรูญ ปัญญายงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พูลกล่าวว่าตำบลแม่พูลอำเภอลับแลแบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน มีชาวบ้านจำนวน 2,716 หลังคาเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 9,220 คนอาชีพส่วนใหญ่ทำการเกษตร อาทิเช่น สวนทุเรียน สวนลางสาด สวนลองกอง สวนกาแฟ ซึ่งพื้นที่ของตำบลแม่พูล อำเภอลับแล ส่วนมากเป็นภูเขาที่ชาวบ้านได้ทำสวนผลไม้จำพวกทุเรียน ลางสาดลองกอง มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษซึ่งเป็นการหากินอยู่กับป่าไม่ได้มีการตัดไม้เพื่อทำไร่เลื่อนลอยเพื่อปลูกข้าวโพด ปลูกกระหล่ำเหมือนจังหวัดทางภาคเหนือจังหวัดอื่นๆแต่อย่างใด แต่ที่อำเภอลับแลเป็นการปลูกไม้ยืนต้นเวลาหน้าแล้งชาวสวนก็จะช่วยกันดูแลไฟป่าไปในตัวทางราชการก็ไม่ต้องเสียเงินจ้างพนักงานดูแลไฟป่าเหมือนพื้นที่อำเภออื่นๆเพราะชาวสวนจะดูแลกันเอง ส่วนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเอาข้อกฎหมายที่ว่าใครที่สร้างสวนก่อนปี พ.ศ 2557 ที่มีต้นผลไม้โตได้ขนาดมายืนยันเพื่อเป็นข้ออนุโลมให้สร้างสวนต่อไปได้นั้น ตนเองคิดว่าไม่เป็นธรรมกับชาวบ้านเท่าไหร่ เพราะชาวบ้านบางคนมีที่ดินที่พ่อแม่ยกให้มาตั้งหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ไปสร้างเพราะมัวแต่ไปรับจ้างขายแรงงานยังต่างจังหวัดสุดท้ายก็สู้ค่าครองชีพในเมืองใหญ่ไม่ไหวก็กลับมาอยู่บ้านมาใช้ชีวิตทำการเกษตรแบบพอเพียงตามแบบอย่างบรรพบุรุษตามทางแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกลับมาทำสวนในผืนดินที่พ่อแม่ยกให้ไว้ ชาวสวนบางคนก็สร้างสวนมาเป็น 10 ปีแต่เจอปัญหาภัยธรรมชาติเหมือนกับปี 58 ที่ผ่านมาที่อากาศแล้งสุดๆทำให้พืชผลที่ปลูกไว้ตายก็ต้องปลูกกันใหม่ทำให้ต้นไม้ที่ปลูกไว้ยังมีต้นเล็กๆก็ไม่สามารถไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าได้ว่าได้สร้างมาหลายปีแล้วก่อนปี พ.ศ. 2557 และที่สำคัญพื้นที่ตำบลแม่พูลส่วนมากเป็นพื้นที่ภูเขาที่ชาวบ้านอาศัยประกอบอาชีพทำสวนเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงชีวิตมาตลอดทั้งเขต อบต.แม่พูลมีที่นาไม่ถึง 50 ไร่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด 9,220 คน หากทางราชการห้ามไม่ให้ขึ้นไปทำสวนบนภูเขาแล้วชาวบ้านจะประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายก็จะต้องไปทำงานรับจ้างนายทุนขายแรงงานทำงานยังโรงงานในต่างจังหวัดก็จะเกิดปัญหาความอบอุ่นในครอบครัวปัญหาการหย่าร้างปัญหายาเสพติดก็จะตามมาในพื้นที่อย่างแน่นอน สุดท้ายในข้อที่ว่าหากใครสร้างก่อนปี พ.ศ.2557 ให้ยกเว้นนั้นตนเองไม่เห็นด้วยเพราะแรงงานและต้นทุนของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนมีที่ดินที่พ่อแม่ยกให้มาตั้งนานก็ยังไม่มีปัญญาไปปลูกไปสร้างก็มีส่วนใครที่พอมีเงินก็สามารถจ้างแรงงานไปช่วยได้และที่สำคัญค่าแรงงานถางสวนที่อำเภอลับแลถือว่าสูงอย่างยิ่งสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำที่ทางรัฐบาลกำหนดไว้ด้วยคือวันละ 6-8 ร้อยบาทแล้วแต่ระยะทางใกล้ไกล ตนเองมองว่าทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทางราชการกับชาวบ้าน คือ การถ่ายภาพพื้นที่ทางอากาศโดยดาวเทียมไว้ทั้งหมดตั้งแต่วันนี้แล้วใช้ภาพถ่ายนี้เป็นเกณฑ์ในการยืนยันถึงพื้นที่ที่ถูกบุกรุกและนำชาวบ้านมาร่วมลงสัตยาบันกับทางราชการว่าจะไม่บุกรุกพื้นที่เพิ่มต่อไปอีกและหากใครบุกรุกเพิ่มก็ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีพร้อมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านขึ้นมาเฝ้าระวังในพื้นที่เพื่อตรวจสอบไม่ให้มีการบุกรุกพื้นที่ต่อไปอีกซึ่งก็คิดว่าทางออกนี้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดระหว่างชาวบ้านกับหน่วยงานราชการ เอนก ธรรมใจ/รายงาน  
Close Menu
error: คำเตือน: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!
×
×

Cart