โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00

หมู่บ้านรักษาศีล ๕

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายนิคม บุญวิเศษ ประธานบริหารบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นผู้คัดเลือก กุลบุตร กุลธิดา ศีล ๕ ในโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา”หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ณ วัดสุทธิวราราม ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กทม. โดยสถานีโทรทัศน์ NBTV ได้ดำเนินการถ่ายทอดบันทึกเทปโทรทัศน์ตลอดงาน

ที่มา : สถานีโทรทัศน์ NB TV

ใส่ความเห็น

Close Menu
error: คำเตือน: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!
×
×

Cart