โทร. 02-969-2255, 081-000-2002, 081-400-0089, 083-918-8889 ทุกวัน 10:00 - 22:00

พลท. พรรคพลังปวงชนไทยได้ฤกษ์ 14.09 นาที ยื่นจดทะเบียนพรรค

วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14.09 น. คณะผู้จดจัดตั้ง พรรคพลังปวงชนไทย โดย นายนิคม บุญวิเศษ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย ได้นำคณะกรรมการบริหารพรรค และสมาชิกผู้จดจัดตั้งพรรคจากทุกภาค ไปยื่นจดจัดตั้ง พรรคพลังปวงชนไทย ณ ที่ทำการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งทาง กกต. ก็ได้รับการจดแจ้งจัดตั้ง พรรคพลังปวงชนไทย ไว้เรียบร้อยแล้ว และได้แนะนำให้ นายนิคม บุญวิเศษ ในเรื่องรายละเอียดต่างๆ ในการดำเนินการของพรรคการเมืองในช่วงที่ยังไม่มีการปลดล็อคของ คสช.ในเรื่องต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดกฎหมาย
สำหรับนโยบายโดยรวมของ พรรคพลังปวงชนไทย นายนิคม บุญวิเศษ ได้ใช้แนวทางตามอุดมการณ์ว่า “เสริมฐานรากเก่า สร้างฐานรากใหม่ เพื่อประเทศไทยมั่นคง เศรษฐกิจไทย มั่งคั่ง ยั่งยืน” พร้อมทั้งเสนอนโยบายเด่นๆ ให้กับประชาชนในทุกสาขาอาชีพ ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ สนับสนุนการผลิตสินค้าพื้นบ้านให้มีการส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้น เกษตรกรชาวไร่ ชาวสวน ชาวนา ได้มีผลผลิตข้าว ยางพารา ปาลม์ ผลไม้ ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม และได้รับความเป็นธรรมเรื่องราคาผลผลิต มุ่งเน้นด้านการสาธารณสุข รัฐสวัสดิการที่ทันสมัย ใหม่เสมอ ความมั่นคงของสถาบันการเงิน การกระจายรายได้สู่ทุกชุมชน และสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ฯลฯ
สำนักข่าว NB TV

                                                                        

This Post Has One Comment

  1. นโยบายดีมากครับ

ใส่ความเห็น

Close Menu
error: คำเตือน: เนื้อหาได้รับการป้องกัน !!
×
×

Cart