เมื่อวันที่30 สิงหาคม 2560 นายนิคม บุญวิเศษ ประธานบริหาร บริษัท บุญวิเศษคอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัดได้ส่งทีมงานสถานีโทรทัศน์ NB TV นำทีมงานโดย คุณจัมโบ้ ดอกจิก ลุงแหลม ณ เสนา คุณมะกอกดำ และทีมงาน เดินทางไปที่วัดนาเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อบันทึกเทปโทรทัศน์รายการกิจกรรมดีๆเพื่อสังคม 
โดยการประสานงานของ คุณธาราดร สุทธะ ได้เดินทางไปที่วัดนาเตา บ้านหนองเตา ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เพื่อถ่ายทำอุโบสถทรงล้านนา หอพระไตรปิฎกหนึ่งเดียวในอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ซึ่งมีอายุยาวนานกว่า 500 ปี และชมปฎิมากรรมแบบล้านนาภายในอุโบสถ และพระครูใบฎีกาปิยะจิรธมฺโม เลขานุการเจ้าคณะตำบลศรีษะเกษ ได้บอกบุญเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญยกช่อฟ้า และงานบุญกฐินในช่วงเดือนตุลาคมนี้