วันที่ 29 สิงหาคม 2560 นายนิคม บุญวิเศษ ประธานบริหาร บริษัท บุญวิเศษคอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้ส่งทีมงาน รายการเกษตรก้าวหน้าสัญจรเดินหน้าลุย จังหวัดน่าน พร้อมกับทีมงานถ่ายทำชุดใหญ่ของสถานีโทรทัศน์ NB TV ทำรายการที่ อุทยานดอยเสมอดาว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน เป็นดอยที่สวยสดงดงามมาก มาชมทะเลหมอกในตอนเช้าและมวลหมู่แมลงที่สวยงาม ตลอดจนชมผาหัวสิงห์เป็นที่เคารพนับถือของชาว อำเภอนาน้อย และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมด้วยความเป็นธรรมชาติของอุทยานดอยเสมอดาว อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน