การแข่งขันฟุตบอล ยุวชน อายุ ๑๒ ปี รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี