ควันธูปกลิ่นเทียน

  • ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา : 10.00 – 10.30 น.
  • ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา : 14.30 – 15.00 น.
  • ประเภท : ละครสั้น
  • ผู้ดำเนินรายการ : ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี