• ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์
  • เวลา : 15.00 – 15.30 น.
  • ประเภท : ละครสั้น
  • ผู้ดำเนินรายการ : ชัชวาล กาญจนหุต, ต้อยยุ้ย
  • ออกอากาศซ้ำ : วันจันทร์
  • เวลา : 10.30 – 11.00 น.
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี