• ออกอากาศ : 
  • เวลา : 
  • ประเภท : ทอล์คโชว์
  • ผู้ดำเนินรายการ : สายันต์ พาลำโกน, พันธุ์ศักดิ์ ซาบุ
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี