เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.
ท่านประธานฯ นิคม บุญวิเศษ และพนักงานได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฌาปกิจศพ คุณพ่อป้อง พาลำโกน คุณพ่อของคุณมะกอกดำ หัวตะปูแปด พิธีกรผู้ดำเนินรายการ ข่าวข้นคนข่าวเข้ม, ฅนคุยข่าว ของสถานีโทรทัศน์ NBTV ณ เมรุวัดบ้านหนองบั่ว ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทางสถานีโทรทัศน์ NBTV ขอแสดงความเสียใจกับคุณมะกอกดำและครอบครัวอย่างสุดซึ้ง