เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ งานมอบพระพุทธรูป หลวงพ่อทันใจ ให้กับหมู่บ้านพรธิสาร ๗ โดยมีท่าน พลเอก ชัยสิทธิ์ ชิณวัตร เป็น ประธานในพิธี และท่านประธานฯ นิคม บุญวิเศษ ร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ด้วย ณ หมู่บ้านพรธิสาร ๗ ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี