วันที่ 20 สิงหาคม 2560 นายนิคม บุญวิเศษ ประธานบริหาร บริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมรับโล่รางวัลเกียรติคุณ “บุคคลทรงคุณธรรมแห่งปี” ประจำปี 2560 ในสาขาผู้บริหารดีเด่น C.E.O. ซึ่งมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลาได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณ เป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส ครบรอบวันพระราชสมภพ ในวันที่ 12 สิงหาคม ซึ่งเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ณ หอประชุมกองทัพอากาศ