ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ท่านประธานฯ นิคม บุญวิเศษ (ประธานสถานีโทรทัศน์ NBTV)

ได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม มาฆบูชามหามงคล ๒๕๖๐ ณ ลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ และเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง ที่ได้รับรางวัล ทูตพระพุทธศาสนา ประจำวันมาฆบูชามหามงคล ๒๕๖๐