เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ท่านประธานบริหารบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปที่ วัดปทุมคงคงราชวรวิหาร เนื่องด้วยเป็น วันอัฏฐมีบูชา มีศิลปิน ดารา นักแสดงมากมายที่มาร่วมด้วย เช่น คุณรุ้ง สุริยา คุณษา วรรณษา คุณอาท รณชัย และพิธีกรชื่อดัง คุณปอล เป็นต้น เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคาราชวรวิหารได้กล่าวถึงความเป็นมา เรื่องพระมหาชนก และร่วมเวียนเทียนรอบโบสถ์