เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 นายนิคม บุญเศษ ที่ปรึกษากรรมการสภาศิลปินส่งเสริมพระพุทธศานสนาแห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานอุปถัมภ์กิจกรรม พุทธบูชามหาสงกรานต์ 2560 เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสู่มณทป และร่วมกับประธานในพิธีมอบรางวัลพุทธบูชามหาสงกรานต์ 2560 แก่ศิลปินดารานักร้องสื่อมวลชน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี