• ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์
  • เวลา : 18.30 – 20.30 น.
  • ประเภท : กีฬามวยไทย
  • ผู้ดำเนินรายการ : 
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี