• ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์
  • เวลา : 18.00 – 20.00 น.
  • ประเภท : กีฬา
  • ผู้ดำเนินรายการ : 
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี