สุขภาพดียกกำลังสอง

  • ออกอากาศ : ทุกวัน
  • เวลา : 
  • ประเภท : แนะนำสุขภาพดี
  • ผู้ดำเนินรายการ : เวณิกา เพ็งสลุต, ญานิน มัทธุรศ
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี