เกษตรก้าวหน้าสัญจร

 • ออกอากาศ : 
  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.00 – 08.30 น.
   วันจันทร์ 11.30 – 12.00 น.
   วันจันทร์ 14.00 – 15.00 น.
   วันศุกร์ 18.00 – 18.30 น.
   วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 16.30 – 17.00 น.
   วันอาทิตย์ 14.30 – 15.00 น.
   วันอาทิตย์ – วันจันทร์ 00.00 – 00.30 น.
   ทุกวัน 03.30 – 04.00 น.
 • ประเภท : เพื่อการเกษตร
 • วิทยากร : นิคม บุญวิเศษ, ลุงแหลม ณ เสนา, สายันต์ พาลำโกน, จัมโบ้ ดอกจิก