• ออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์
  • เวลา : 23.00 – 23.30 น.
  • ประเภท : ละครสั้น
  • ผู้ดำเนินรายการ : เขมการ เย็นชุ่ม
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี