วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. นาย นิคม บุญวิเศษ ประธานบริหารบริษัท บุญวิเศษ คอร์ปอร์เรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีถวายทองคำ ในโครงการ “หุ้มทองคำยอดฉัตรฝังเพชร พระธาตุท่าอุเทน” โดยสมเด็จพระวันรัต เป็นประธานรับการถวายทองคำ ณ อาคาร 100 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ทีมงานสถานีโทรทัศน์ NB TV ถ่ายทอดสดและบันทึกเทปโทรทัศน์ตลอดทั้งงาน