• ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์
  • เวลา : 14.30 – 15.00 น.
  • ประเภท : ท่องเที่ยว
  • ผู้ดำเนินรายการ : วรรณษา ทองวิเศษ, อาร์ท รณชัย, นิกส์ ณัฐกฤต
  • ออกอากาศซ้ำ : 
  • เวลา : 
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี