เทปบันทึกภาพการถ่ายทอดสด (Final Cut)

เทปบันทึกภาพการถ่ายทอดสด (Full)

เทปบันทึกภาพการแถลงข่าวการจัดงานฯ