• ออกอากาศ : ทุกวัน
  • เวลา : 12.00 – 13.00 น.
  • เวลา : 20.00 – 21.00 น. (เว้นศุกร์)
  • เวลา : 00.00 – 00.30 น. (เว้นเสาร์-อาทิตย์)
  • ประเภท : รายงานข่าวประจำวัน
  • ทางช่อง : เอ็นบี ทีวี
  • ผู้ดำเนินรายการ : ญานิน มัทธุรศ, พรพัฒน์ วรคุณวิศิษฎ์, อรวี เกตุจันทึก